Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 mei 2005

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004, in werking tredend op 31 mei 2005, is Mevr. Arcq, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 1 september 2004, in werking tredend op 31 mei 2005, is de heer Logt(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009365
pub.
06/05/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004, in werking tredend op 31 mei 2005, is Mevr. Arcq, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2004, in werking tredend op 31 mei 2005, is de heer Logtman, D., griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 november 2004, in werking tredend op 31 mei 2005, is de heer Meersman, H., griffier bij het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, in werking tredend op 31 mei 2005, is de heer Noben, P., hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2005, in werking tredend op 31 mei 2005, is de heer Lecutier, G., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. De Taeye, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, met ingang van 31 maart 2005.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2005, is op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, van Mevr. Vande Walle, J. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2005.

Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, de heer Valemberg, Y., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juni 2005.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005 is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank te Brussel, de heer Pauwels, V., griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 juni 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2005 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, de heer Timmermans, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juni 2005.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2005 is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr.

Vandenborne, L., griffier bij dit hof, met ingang van 1 juni 2005.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Visé, Mevr.

Darcis, M.-N., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is benoemd tot hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Tongeren, Mevr. Gerrits, L., secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juni 2005.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2005 is voorlopig benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Impens, C., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2005 is benoemd tot eerste attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, de heer De Wilde, S., attaché in deze dienst.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2005.

Bij ministerieel besluit van 28 april 2005 blijft aan Mevr. Van Asbroeck, A., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^