Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 juli 2004

Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2004 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan Mevr. Léonie Cooreman gezegd Annie Cordy, Mej. Francine de Nave, Mevr. Karin - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan de heren Jean-Pierre Berghmans, Marcel Crochet(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015128
pub.
09/07/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2004 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan Mevr. Léonie Cooreman gezegd Annie Cordy, Mej. Francine de Nave, Mevr. Karin Gerard, echtgenote van de heer Patrick Bioul, Mevr. Elisabeth Lhoist, weduwe van de heer Jean Berghmans, en Mevr. Tony Martens, weduwe van de heer Jan Baert; - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan de heren Jean-Pierre Berghmans, Marcel Crochet, Jean Cuvelier, Pierre de Maret, Koen Lenaerts, André Oosterlinck, Jacques Planchard, Tony Vandeputte en Eric van Weddingen; - vergunning van de persoonlijke titel van baron en barones aan de heer en Mevr. François Duesberg-Martens; - vergunning van de persoonlijke titel van ridder aan de heer Robrecht Dewitte; - vergunning van erfelijke adeldom aan de heren Vincent en Jacques Berghmans.

^