Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 januari 2005

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2004 is het aan de heer Delens, Ph., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 is de heer Baervoets, J., substituut-procureur des (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009913
pub.
06/01/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2004 is het aan de heer Delens, Ph., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 is de heer Nouwynck, L., aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 januari 2005.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 is de heer Baervoets, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 1 februari 2005.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2004 is de aanwijzing van de heer Laurent, Ph., tot de functie van eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 januari 2005.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2004 is de heer Raskin, J., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, voor een periode van vijf jaar, met ingang van 5 februari 2005.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2004 : - is de aanwijzing van de heer Pavanello, J.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2005; - is de aanwijzing van de heer Langlois, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 7 februari 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^