Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juli 2003

Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 wordt met ingang van 1 januari 2004, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van ingenieur-directeur verleend aan de heer Van Belleghem, Marcel, die aanspraak heeft op r Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2003022658
pub.
25/07/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 wordt met ingang van 1 januari 2004, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van ingenieur-directeur verleend aan de heer Van Belleghem, Marcel, die aanspraak heeft op rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

^