Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 april 2003

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt de heer Tatsuro Miki, van Japanse nationaliteit, ertoe

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2003021020
pub.
02/04/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt de heer Tatsuro Miki, van Japanse nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 december 2002, in België het beroep van architect uit te oefenen.

^