Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2002

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 november 2001 is de heer Baert, Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

bron
ministerie van justitie
numac
2002009206
pub.
05/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 november 2001 is de heer Baert, Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

^