Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 november 2001

Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 wordt de heer DIERCKX René, W., A., dierenarts, geboren op 23 december 1934, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 jan Bij koninklijk besluit van 18 juni 1999, wordt de heer GULIX Joseph, E., dierenarts, geboren op(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022831
pub.
08/11/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 wordt de heer DIERCKX René, W., A., dierenarts, geboren op 23 december 1934, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 januari 2000 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 1999, wordt de heer GULIX Joseph, E., dierenarts, geboren op 5 maart 1935, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 april 2000 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 wordt de heer VERSTRYNGE Eric, A., A., dierenarts, geboren op 3 juli 1935, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 augustus 2000 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 wordt de heer COBBAUT Juliaan, P., adviseur-generaal, geboren op 21 april 1935, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 mei 2000 zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^