Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 december 2001

Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 19 september 2000 werd benoemd : Grootlint Prinses Mathilde, Marie, Christine, Ghislaine, Gravin d'Udekem d'Acoz, Hertogin van Brabant, Prinses van België . Bij(...) Officier De heer Alechinsky, Pierre, kunstschilder (2.04.2001). Bij koninklijk besluit va(...)

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001015137
pub.
22/12/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 19 september 2000 werd benoemd : Grootlint Prinses Mathilde, Marie, Christine, Ghislaine, Gravin d'Udekem d'Acoz, Hertogin van Brabant, Prinses van België (19.09.2000).

Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 werd benoemd : Officier De heer Alechinsky, Pierre, kunstschilder (2.04.2001).

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 werd benoemd : Officier De heer Poncelet, Jean, erevoorzitter van de Portugees-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Lissabon.

Gewezen directeur van de fabrieken Solvay-Portugal (15.11.2000).

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 werd benoemd : Ridder De heer Decoster, Ludwig, directeur van de Rheinberg-site van Solvay (15.11.2000).

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 werd benoemd : Ridder De heer Verbraecken, Paulus, E., gewezen raadgevend ingenieur in overzeese gebieden (8.04.2000).

Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2000 werd benoemd : Ridder Eerwaarde pater de Saint Moulin, Léon, lid van de Orde « La Compagnie de Jésus » (6.10.2000).

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen en zullen hun rang in de Orde innemen op de datum vermeld naast hun graad.

Kroonorde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 werd benoemd : Commandeur Mevr. Gustin, Françoise, Ambassaderaad. Ere-adviseur bij het Kabinet van de Koning (12.08.2000).

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2001 werd benoemd : Officier De heer Antoine, Jean-Henri, voorzitter van de vereniging « La Wallonne de Paris ». Vice-voorzitter van de Belgische en Frans-Belgische Verenigingen in Frankrijk (8.03.2001).

Bij koninklijk besluit van 29 april 2001 werd benoemd : Officier Mevr. Sabbe, Catherine, Marie, echtgenote Guyon, voorzitster van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel te Parijs. Beheerder van verschillende maatschappijen (29.04.2001).

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 werd benoemd : Officier De heer Goezu, André, kunstschilder en graveur (8.04.2000).

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 werd benoemd : Ridder Mevr. Froehlich, Catherine, G. A., gewezen secretaris-generaal van de vereniging « Welcome te Belgium » (8.04.2000).

Bij koninklijk besluit van 23 november 2000 werd benoemd : Ridder De heer Stolnikoff, Anatoly, kunstschilder en graveur (23.11.2000).

Bij koninklijk besluit van 30 november 2000 werd benoemd : Ridder Mevr. Koeck, Paula, Clémentine, Gaston, professor, Hankuk University of Foreign Studies (30.11.2000).

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 werden benoemd : Ridder De heer Bruynooghe, Dirk, W. M. M., Chief Operating Officer van de Fortis Bank Hong Kong (15.11.2000).

De heer Debels, Roger, M., gepensioneerde technisch beambte.

Archivaris op de Kanselarij van de Ambassade van België te Washington (15.11.2000).

De heer Poms, Jacques, ereconsul van België te Eilat (15.11.2000).

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld naast hun graad.

Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 29 april 2001 werd benoemd : Grootkruis De heer Van Miert, Karel, gewezen Europees commissaris (29.04.2001).

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 werd benoemd : Commandeur Baron van de Voorde, Willem, secretaris van Hare Majesteit de Koningin (12.08.2000).

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 werden benoemd : Officier De heer Aubecq, Michel, ereconsul van België te Valenciennes (15.11.2000).

De heer Goderis, Willy, algemeen directeur Sabena voor de Midwest (USA) (15.11.2000).

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 werden benoemd : Officier Mevr. Neirinckx, Suzanne, bijgenaamd Annie Duparc, professionele variété-artieste (8.04.2000).

Eerwaarde Pater Verbeeck, Leon, wetenschapper-historicus-auteur te Lubumbashi (8.04.2000).

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 werd benoemd : Ridder Eerwaarde pater Delille, Michel, missionaris-franciscaan in Taiwan (8.04.2000).

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld naast hun graad.

^