Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 april 2001

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001 is aan de heer Glaude, Henri, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Luik.

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012294
pub.
07/04/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001 is aan de heer Glaude, Henri, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Luik.

^