Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 november 2001

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 november 2001 is de heer Clerbout, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. B Bij koninklijke besluiten van 20 november 2001 : - is de heer Hecq, M., ondervoorzitter in d(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2001010010
pub.
29/11/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 november 2001 is de heer Clerbout, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 is aan de heer Van Malleghem, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

Bij koninklijke besluiten van 20 november 2001 : - is de heer Hecq, M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewezen tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 december 2001; - is Mevr. Thoreau, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewezen tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 december 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 november 2001 is aan Mevr. Liesens, E., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op datum van 15 oktober 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^