Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2001

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 november 2001 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Vangronsveld, J., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - eerstaanwezend - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Turnhout, Mevr. Dams, E., beambte bij de griffie van (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2001010005
pub.
27/11/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 november 2001 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Vangronsveld, J., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, Mevr. Cotteleer, V., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Turnhout, Mevr. Dams, E., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Lier, Mevr. Moeyersoms, M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2001, dat in werking treedt op 1 december 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, Mevr.

Wallez, P., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen, Mevr. Cornelis, E., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Kontich.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2001 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Waver, Mevr. Sabaux, M., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Namen.

Bij koninklijke besluiten van 16 november 2001 : - is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 december 2001, de heer Lamotte, J., griffier bij deze rechtbank; - dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, is op zijn verzoek, een einde gesteld aan de aanwijzing tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, van de heer Vanhulle, J., griffier bij deze rechtbank; - is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 december 2001, de heer Pavot, D., griffier bij deze rechtbank; - is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van koophandel te Gent, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 november 2001, Mevr. Bils, Y., griffier bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^