Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 april 2000

Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 9 februari 2000, wordt de heer Etienne De Groot, rechter van het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren met he Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 26 januari 2000, (...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021126
pub.
13/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 9 februari 2000, wordt de heer Etienne De Groot, rechter van het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren met het lidmaatschap van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 26 januari 2000, wordt de heer Marc Bossuyt, rechter van het Arbitragehof, verleend zijn ambt te cumuleren met het mandaat van lid van het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie, ingesteld door de Internationale Conventie ter uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

^