Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 maart 2000

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Koninklijke Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Bij koninklijk besluit van 14 januari 200(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021102
pub.
11/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Benoemingen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Bij koninklijk besluit van 14 januari 2000 wordt de heer Desmaele, Bernard G.E.Gh., attaché bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 1999 benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Koninklijke Bibliotheek van België Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 wordt de heer Van Heesch, Johan A.A.M., assistent met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 september 1999 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000 wordt de heer De Vos, Willem Cl.J., eerstaanwezend assistent, hoofd van een afdeling bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 oktober 1999 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt de heer Leponce, Maurice H., assistent met mandaat bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 september 1999 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000 wordt de heer Jadin, Ivan H.E., doctor in de letteren en wijsbegeerte (richting : archeologie en kunstgeschiedenis), attaché met mandaat bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 januari 2000 benoemd tot assistent bij dezelfde instelling voor de verdere duur van zijn mandaat.

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1999 wordt de heer Neefs, Eduard J., eerstaanwezend assistent bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, met ingang van 1 augustus 1999 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijke Sterrenwacht van België Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1999 wordt de heer Warnant, René J.Gh.R., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 oktober 1999 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1999 wordt de heer Van Hoolst, Tim M.K., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 augustus 1999 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000 wordt de heer Gubel, Eric J.K., hoofd van een afdeling bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 november 1999 voor zijn verdere loopbaan gelijkgesteld met ambtenaren die in rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel zijn ingedeeld.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^