Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 november 2000

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 wordt de heer HERMAN, Marc, vertaler-revisor, met ingang van 1 juni 2000, volgens de regels van de vlakke loopbaan, bevorderd tot de graad van ve Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016305
pub.
15/11/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 wordt de heer HERMAN, Marc, vertaler-revisor, met ingang van 1 juni 2000, volgens de regels van de vlakke loopbaan, bevorderd tot de graad van vertaler-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) in het Nederlands taalkader bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de 60 dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

^