Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2000

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000, in werking tredend op 6 juni 2000, wordt aan Mevr. Lambrecht, D., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen. Bij koninklijk b Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kan(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009566
pub.
21/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000, in werking tredend op 6 juni 2000, wordt aan Mevr. Lambrecht, D., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000, in werking tredend op 15 mei 2000, wordt aan Mevr. Coucke, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Menen, Mevr. Engels, R., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas, Mevr.

Coppieters, I., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000, in werking tredend op 1 april 1999, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, de heer Van Hooydonk, D., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2000 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, de heer Devocht, P., adjunct-griffier bij dit hof, met ingang van 1 februari 2000; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Bergen, Mevr.

Tondeur, C., adjunct-griffier bij dit hof, met ingang van 1 november 1998; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr. Keulemans, G., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 augustus 1998.

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2000 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Thenaerts, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Deridder, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000 is benoemd tot eerstaanwezend secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Van Hooydonk, D., adjunct-secretaris bij dit parket vanaf 1 mei 1998;

Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2000 zijn benoemd tot : - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de heer Magerman, L., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, Mevr. Willems, B., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 april 1999; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, Mevr. Sprimont, N., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 augustus 1998.

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2000 is de heer De Dekker, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 mei 2000.

Bij ministeriële besluiten van 6 juni 2000 : - is aan Mevr. Ninane, S., beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Barvaux en La Roche-en-Ardenne, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 juli 2000 tot 31 augustus 2000; - is aan Mevr. Montjoie, B., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Gembloux en Eghezée, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van I juli 2000 tot 31 juli 2000; - is aan de heer Marenne, A., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Messancy en Etalle, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons de vervullen van 1 juli 2000 tot 31 augustus 2000; - is aan de heer Deflandre, F., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Walcourt en Florennes, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000.

Bij ministerieel besluit van 7 juni 2000 is aan Mevr. Renault, M.-P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Philippeville en Couvin, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000.

Bij ministeriële besluiten van 9 juni 2000 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, van de heer Wautelet, J., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - is aan Mevr. Dezoppy, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is met ingang van 1 juli 2000, een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Zelzate, van Mevr. De Wilde, P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - is aan Mevr. Lindekens, J., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Landen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2000 blijft aan de heer Jaa, A., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^