Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 juni 2000

Gerechtelijke Politie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt de heer Simon, P., laboratoriuminspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, met ingang van 1 maart 2000 bevorderd tot laboratoriumcommiss Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009523
pub.
08/06/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt de heer Simon, P., laboratoriuminspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, met ingang van 1 maart 2000 bevorderd tot laboratoriumcommissaris.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^