Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 april 2000

Gerechtelijke Politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt de heer Robert, J., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen als hoofdcommissaris van de gerechte Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009324
pub.
05/04/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt de heer Robert, J., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen als hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van de brigade Namen voor een termijn van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^