Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 april 2000

Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt, met ingang van 1 juli 2000, op zijn verzoek, een einde gemaakt aan de functies van de heer Gilbert, J., hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de re Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en hij is gemachtigd de titel van zijn amb(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009318
pub.
04/04/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt, met ingang van 1 juli 2000, op zijn verzoek, een einde gemaakt aan de functies van de heer Gilbert, J., hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden en hij is gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^