Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 mei 2000

Directoraat-generaal van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aa Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de sta(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009278
pub.
09/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « European Association of Feldspar Producers », afgekort : « EUROFEL », waarvan de zetel voortaan gevestigd is te 1070 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « European Cable Communications Association », afgekort : « ECCA », waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut « Hospitalisatiecentrum van Sinte-Ode voor oud-krijgsgevangenen en oud-politieke gevangenen », waarvan de zetel te 6680 Sainte-Ode gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « European Association of Refrigeration Compressor Manufacturers », afgekort : « ASERCOM », waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : « European Association of Refrigeration Compressor and Control Manufacturers », afgekort : « ASERCOM », en waarvan de zetel voortaan gevestigd zal zijn te 1130 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Hydrogen Association », afgekort : « EHA », waarvan de zetel te 1200 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut « Culte Antoiniste », waarvan de zetel te Jemeppe gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut « Koning Boudewijnstichting » waarvan de zetel te Brussel gevestigd is.

^