Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 maart 2000

Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 is de heer Lannoy, Th., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Namen. Het koninklijk besluit van 30 december 1999 houdende de benoemin Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 is de heer Vandamme, H., licentiaat in de rechten, lic(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009266
pub.
22/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 is de heer Lannoy, Th., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Namen.

Het koninklijk besluit van 30 december 1999 houdende de benoeming van de heer Lannoy, Th., tot notaris ter standplaats Namen, ter vervanging van de heer Logé, ontslagnemer, wordt ingetrokken.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 is de heer Vandamme, H., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Aalst.

Het koninklijk besluit van 30 december 1999 houdende de benoeming van de heer Vandamme, H., tot notaris ter standplaats Aalst, ter vervanging van de heer Moyersoen, ontslagnemer, wordt ingetrokken.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^