Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2000

Raad van State. - Hernieuwing van een mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 28 april 2000 wordt het mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Francis Delperée, gewoon ho (...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000321
pub.
28/06/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Hernieuwing van een mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 28 april 2000 wordt het mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Francis Delperée, gewoon hoogleraar aan de Faculteit rechten van de "Université catholique de Louvain", voor een termijn van vijf jaar hernieuwd.

^