Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2000

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt met ingang van 1 september 1999, aan de heer Brusselmans, Klaas, ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000316
pub.
28/06/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2000 wordt met ingang van 1 september 1999, aan de heer Brusselmans, Klaas, ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

^