Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 februari 1999

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Konin Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Bij koninklijk besluit van 17 novembe(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
1999021024
pub.
23/02/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Koninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoemingen. - Eervol ontslag

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Dumont, Bruno, eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt Mevr. Soenen, Micheline G.A., eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Vanrie, André L.A., eerstaanwezend assistent, hoofd van een afdeling bij het Algemeen Rijsarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Muret, Philippe N.M.Fr., eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Therry, Marc R.C., eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijsarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Oosterbosch, Michel L.G., eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijsarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 mei 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

(Werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1998) Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Dauphin, Frédéric, houder van het diploma van licentiaat in de geschiedenis, benoemd tot attaché bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën voor een mandaat van twee jaren.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt Mevr. Beudels, Roseline, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Boeve, Jean-Luc, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 oktober 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Martin, Patrick J.A.R., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 oktober 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Semal, Patrick, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 oktober 1998 bevorderd tot rang B van de koninklijke loopbaan van het koninklijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

(Werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 4 september 1998).

Bij koninklijk besluit van 23 december 1998, wordt de heer Godefroit, Pascal, houder van het diploma van licentiaat in de dierkundige wetenschappen, doctor in de wetenschappen, benoemd tot assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor een mandaat van twee jaren.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt Mevr. Ruyssinck, Micheline P., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt Mevr. Awouters, Maria C., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Tricot, Christian Y.Ch.R., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Van Dingenen, Erwin D.G., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijke Sterrenwacht van België Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Dejaiffe, René J.J.Gh., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 1998 wordt Mevr. Bruyninx, Carine, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 oktober 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer André, Henri, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt Mevr. De Coninck, Eliane S.M.A., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt de heer Fernandez-Alonso, Max, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt Mevr.

Cornelissen, Elisabeth R.G., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 april 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Bij koninklijk besluit van 7 december 1998 wordt aan de heer de Henau, Pierre, geboren op 4 oktober 1934, met ingang van 1 mei 1999 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofd van een departement bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^