Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 maart 2000

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 25 november 1999, dat in werking treedt op 1 mei 2000, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Guy Lelièvre, adviseur bij het Bestuur van de Luchtvaart. Bij hetzelfde beslu Bij koninklijk besluit van 24 september 1999, dat in werking treedt op 1 augustus 2000, wordt e(...)

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014288
pub.
01/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 25 november 1999, dat in werking treedt op 1 mei 2000, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Guy Lelièvre, adviseur bij het Bestuur van de Luchtvaart.

Bij hetzelfde besluit wordt betrokkene ertoe gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 september 1999, dat in werking treedt op 1 augustus 2000, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Luc Kestemont, industrieel ingenieur bij het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur.

Bij hetzelfde besluit wordt betrokkene ertoe gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^