Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 maart 1998

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is de heer Stassart, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

bron
ministerie van justitie
numac
1998009250
pub.
26/03/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is de heer Stassart, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

^