Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 december 1998

Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 1998 wordt de heer Walter Weyts met ingang van 1 december 1998 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. Het is betro Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1998 wordt Mevr. Françoise Hubens met ingang van 1 januar(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000693
pub.
02/12/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 1998 wordt de heer Walter Weyts met ingang van 1 december 1998 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1998 wordt Mevr. Françoise Hubens met ingang van 1 januari 1999 eervol ontslag verleend uit haar ambt van adviseur bij het departement.

Het is betrokkene vergund haar pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^