Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 mei 2017
gepubliceerd op 14 juni 2017

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017012373
pub.
14/06/2017
prom.
30/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MEI 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 68/3, § 6, vervangen bij de wet van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd voor de beroepsgroep klinisch psychologen van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de hoedanigheid van effectief lid en plaatsvervangend lid op voordracht van de faculteiten die volledig onderwijs verstrekken dat leidt tot een opleiding die de uitoefening toestaat van de klinische psychologie : 1° Nederlandstalige leden : Effectief lid : SCHOTTE Chris, Jette; Plaatsvervangend lid : ROSSI Gina, Aalst;

Effectief lid : BUYSSE Ann, Gent;

Plaatsvervangend lid : BRAET Caroline, Kaprijke;

Effectief lid : DESMET Mattias, Deinze;

Plaatsvervangend lid : LUYTEN Patrick, Holsbeek;

Effectief lid : HERMANS Dirk, Sint-Truiden;

Plaatsvervangend lid : CLAES Laurence, Heverlee; 2° Franstalige leden : Effectief lid : PHILIPPOT Pierre, Saint-Géry; Plaatsvervangend lid : ZECH Emmanuelle, Brussel;

Effectief lid : BAZAN Ariane, Brussel;

Plaatsvervangend lid : PEIGNEUX Philippe, Xhoris;

Effectief lid : ETIENNE Anne-Marie, Waimes;

Plaatsvervangend lid : STIEVENART Marie, Kraainem;

Effectief lid : HENDRICK Stéphan, Mons;

Plaatsvervangend lid : LEFEBVRE Laurent, Baudour.

Art. 2.Worden benoemd voor de beroepsgroep klinisch psychologen van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de hoedanigheid van effectief lid en plaatsvervangend lid op voordracht van de representatieve beroepsverenigingen : 1° Nederlandstalige leden : Effectief lid : COOLS Bob, Antwerpen; Plaatsvervangend lid : BILLIET Godelieve, Gent;

Effectief lid : SCHRAUWEN Wim, St-Amandsberg;

Plaatsvervangend lid : MAMPUYS Karel, Kuringen;

Effectief lid : LOWET Koen, Kuringen;

Plaatsvervangend lid : UZIEBLO Katarzyna, Mortsel;

Effectief lid : BRUNFAUT Els, Haasrode;

Plaatsvervangend lid : VANAERSCHOT Greet, Kortenberg; 2° Franstalige leden : Effectief lid : CHOQUE Cathérine, Ukkel; Plaatsvervangend lid : FRANSOLET Isabelle, Bierges;

Effectief lid : AULIT Céline, Gent;

Plaatsvervangend lid : HOLVOET Dominique, Tournai;

Effectief lid : KESTEMONT Paul, Naninne;

Plaatsvervangend lid : BROUSSART Cédric, Alsemberg;

Effectief lid : HENRARD Sébastien, Obourg;

Plaatsvervangend lid : VASSART Quentin, Tihange.

Art. 3.Worden benoemd voor de beroepsgroep klinisch orthopedagogen van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de hoedanigheid van effectief lid en plaatsvervangend lid op voordracht van de faculteiten die volledig onderwijs verstrekken dat leidt tot een opleiding die de uitoefening toestaat van de klinische orthopedagogiek : 1° Nederlandstalige leden : Effectief lid : VANDEVELDE Stijn, Wondelgem; Plaatsvervangend lid : NOENS Ilse, Heverlee; 2° Franstalige leden : Effectief lid : HAELEWYCK Marie-Claire, Mons; Plaatsvervangend lid : DETRAUX Jean-Jacques, Grand-Leez.

Art. 4.Worden benoemd voor de beroepsgroep klinisch orthopedagogen van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de hoedanigheid van effectief lid en plaatsvervangend lid op voordracht van de representatieve beroepsverenigingen : 1° Nederlandstalige leden : Effectief lid : DE NEVE Leen, Heusden; Plaatsvervangend lid : DE WEL Anke, Loksbergen; 2° Franstalige leden : Effectief lid : BORDIGNON Thierry, Estinnes-au-Val; Plaatsvervangend lid : BAURAIN Céline, Bierges .

Art. 5.Worden benoemd voor de beroepsgroep artsen van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de hoedanigheid van gewoon lid en effectief lid op voordracht van de faculteiten die volledig onderwijs verstrekken dat leidt tot een opleiding die de uitoefening toestaat van de geneeskunde : 1° Nederlandstalige leden : Effectief lid : LEMMENS Gilbert, Nazareth; Plaatsvervangend lid : DANCKAERTS Marina, Rotselaar;

Effectief lid : BAEKEN Chris, Schaarbeek;

Plaatsvervangend lid : HEYLEN Gunter, Melle; 2° Franstalige leden : Effectief lid : CONSTANT Eric, Charneux; Plaatsvervangend lid : REYNAERT Christine, Grez-Doiceau;

Effectief lid : SCANTAMBURLO Gabrielle, Berloz;

Plaatsvervangend lid : DELVENNE Véronique, Wemmel.

Art. 6.Worden benoemd voor de beroepsgroep artsen van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen in de hoedanigheid van effectief lid en plaatsvervangend lid op voordracht van de representatieve beroepsverenigingen : 1° Nederlandstalige leden : Effectief lid : CROMMEN Sofie, Zutendaal; Plaatsvervangend lid : VERMOTE Rudi, Vilvoorde;

Effectief lid : DE VLEESSCHOUWER Vera, Gent;

Plaatsvervangend lid : DOM Geert, Boechout; 2° Franstalige leden : Effectief lid : MASSON André-Marie, Liège; Plaatsvervangend lid : MORTELMANS Anita, Sart-Melin;

Effectief lid : DEPUYDT Caroline, Brussel;

Plaatsvervangend lid : FEYS Jean-Louis, Wavre.

Art. 7.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid M. DE BLOCK

^