Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 maart 2018
gepubliceerd op 23 april 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018040071
pub.
23/04/2018
prom.
30/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod sluiten houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 91, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Planningscommissie-medisch aanbod, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod sluiten houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 2016, 24 januari 2017, 27 maart 2017, 15 oktober 2017 en 23 februari 2018;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot effectief lid van de Planningscommissie - medisch aanbod, voorgedragen door het Intermutualistisch College : de heer BRABANT Steven ter vervanging van mevrouw CEUPPENS Ann, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^