Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 januari 2019
gepubliceerd op 19 februari 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016 houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019040317
pub.
19/02/2019
prom.
30/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 7, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1965 betreffende het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, artikel 17 van de bij dit besluit gevoegde statuten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Worden voor een periode van zes jaar aangewezen als beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening: 1° De heer Jean-Marc Hanotiau, Evere, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, als beheerder en vice-voorzitter;2° De heer Serge Cornet, Maasmechelen, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, als beheerder;3° De heer Olivier Lambiet, Welkenraedt, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, als beheerder; 4° De heer Francis Bosmans, Wellen, Inspecteur van Financiën, als beheerder.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 november 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^