Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997
gepubliceerd op 30 januari 1998

Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités

bron
ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997011381
pub.
30/01/1998
prom.
15/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der erekentekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd « Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen »;

Gelet op het advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, gegeven op 22 juli 1997;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De titel van Laureaat van de Arbeid van België, met gouden erekenteken, wordt toegekend aan de hierna vermelde personen, wegens hun jarenlange effectieve en belangeloze medewerking verleend in de schoot, hetzij van een nationaal comité, hetzij in de schoot van een technisch comité, ter gelegenheid van de selectie der kandidaten voor het bekomen van een Erekenteken van de Arbeid : Peeters, Monique H.B.J., Herent.

Van den Bosch, Emiel O., Antwerpen.

Artikel 1.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Onze Minister van Vervoer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

^