Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 juli 2004
gepubliceerd op 09 september 2004

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000382
pub.
09/09/2004
prom.
13/07/2004
ELI
eli/besluit/2004/07/13/2004000382/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
<****>****_title">13 JULI 2004. - **** besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>

^