Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 december 2018
gepubliceerd op 21 december 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018205688
pub.
21/12/2018
prom.
06/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie (PSC 106.02) betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de feestdagen, de artikelen 6 en 7;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie tot algemeen verbindend verklaring van zijn beslissing van 19 oktober 2018 betreffende de vervanging van feestdagen in 2019;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in bijlage overgenomen beslissing van 19 oktober 2018 van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 wordt algemeen verbindend verklaard.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974. BIJLAGE Paritair Subcomité voor de betonindustrie (PSC 106.02) Beslissing van 19 oktober 2018 betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 Enig artikel. Voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren, wordt de volgende feestdag die met een zondag samenvalt, als volgt vervangen: - de feestdag van 21 juli 2019 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door maandag 22 juli 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2018 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie (PSC 106.02) betreffende de vervanging van feestdagen in 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS

^