Etaamb.openjustice.be
Erratum van 25 januari 2021
gepubliceerd op 31 mei 2021

Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie. - Erratum

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021041818
pub.
31/05/2021
prom.
25/01/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie. - Erratum


In het ministerieel besluit van 25 januari 2021 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2021, bladzijde 17440, dient 4 februari 2021 in plaats van 25 januari 2021 gelezen te worden.

^