Etaamb.openjustice.be
Erratum van 16 april 2013
gepubliceerd op 15 mei 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. - Erratum

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012186
pub.
15/05/2013
prom.
16/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


16 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2013, blz. 25989, akte nr. 2013/22252, in de tabel bij nr. 74, moet het bedrag "71,8976" vermeld worden in de vierde kolom "base de calcul".

^