Etaamb.openjustice.be
Erratum van 07 april 2011
gepubliceerd op 30 september 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen . - Erratum

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031481
pub.
30/09/2011
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


7 APRIL 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen (bijlage III). - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2011, pagina 27006, is het nodig om : 1° De fietsenstalling heeft voldoende plaatsen om de fietsen te kunnen stallen van de werknemers en de bezoekers die zich met de fiets naar de site begeven, vermeerderd met 20. TE VERVANGEN DOOR 1° De fietsenstalling heeft voldoende plaatsen om de fietsen te kunnen stallen van de werknemers en de bezoekers die zich met de fiets naar de site begeven, vermeerderd met 20 procent. Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadvernieuwing, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Openbare Werken, Vervoer, Gemeentelijke en Gewestelijke Informatica en van Voogdij van de Haven van Brussel, Mevr. B. GROUWELS

^