Etaamb.openjustice.be
Erratum van 04 juli 2021
gepubliceerd op 15 juli 2021

Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (1). - Errata

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021031908
pub.
15/07/2021
prom.
04/07/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


4 JULI 2021. - Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (I) (1). - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021, nr. 195, akte nr. 2021/42442, bladzijde 70294, dient men de titel in het nederlands "Wet tot omzetting van Europese richtlijnen en tenuitvoerlegging van Europese verordeningen over financiële aangelegenheden (I) (1)" te lezen in plaats van "Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (I) (1);"

^