Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 24 juni 2019

Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van de laboratoria Bij ministerieel besluit van 18 juni 2019 is het laboratorium Stella Analyse B.V. handelend onder de naam Stellalab, Leidsestraatweg 235B, te BT 3443 Woerden Groep : 6 Methode : AV002 conform NEN 5896 Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202991
pub.
24/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van de laboratoria Bij ministerieel besluit van 18 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200532 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 18/06/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200531 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 18/06/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200530 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten is het laboratorium Stella Analyse B.V. handelend onder de naam Stellalab, Leidsestraatweg 235B, te BT 3443 Woerden (Nederland), erkend geworden voor de volgende scope tot 30 juni 2020.

Groep : 6 Methode : AV002 conform NEN 5896 Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Identificatie en bepaling van asbestvezels : stereo- en polarisatie-microscoop Groep: 6 Methode : AV003 conform NEN 5896 bijlage C Gebaseerd op : NEN 5896 bijlage C Verrichting en principe : Identificatie en bepaling van heterogene anorganische vezels; SEM en elementanalyse

^