Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 05 maart 2010

Mobiliteit van Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenningen 2522/03 en 2522/04 van de autorijschool « Autopermis SA » worden ingetrokken vanaf 19 februari 2010.

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014047
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit van Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenningen 2522/03 en 2522/04 van de autorijschool « Autopermis SA » worden ingetrokken vanaf 19 februari 2010.

^