Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 25 januari 2001

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Opheffingen Bij ministerieel Bij ministerieel besluit van 21 december 2000 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming ve(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000019
pub.
25/01/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 14 november 2000 wordt erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Angelo Antoniello, gevestigd te 6043 Charleroi, chaussée de Gilly 83, die zijn activiteiten uitoefent onder de benaming « A.J.L. Alarme », opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 oktober 2000.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2000 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0977 73 aan de heer Philip Vandebriel die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming A.S.P., gevestigd te 3500 Hasselt, Zonhovenstraat 43, opgeheven. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 november 2000.

^