Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 12 april 2021

Toekenning van de mandaatbetrekking van leidend ambtenaar Bij beslissing van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 maart 2021, werd Mevrouw Nathalie NOEL als mandaathouder leidend ambtenaar van de Diensten v Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021030931
pub.
12/04/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


Toekenning van de mandaatbetrekking van leidend ambtenaar Bij beslissing van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 maart 2021, werd Mevrouw Nathalie NOEL als mandaathouder leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad aangewezen, vanaf 1 mei 2021 voor een periode van vijf jaar, in het Franse kader.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetensschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^