Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 05 maart 2010

Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren De aanwijzing van de heer Jadoul, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 maart 2010.

bron
rechterlijke macht
numac
2010009190
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren De aanwijzing van de heer Jadoul, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 maart 2010.

^