Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 05 maart 2010

Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Joachim, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 maart 2010.

bron
rechterlijke macht
numac
2010009189
pub.
05/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Joachim, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 maart 2010.

^