Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 17 augustus 2009

Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08879) we(...) Er zijn 9 geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2009203753
pub.
17/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen (m/v) (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08879) werd afgesloten op 7 augustus 2009.

Er zijn 9 geslaagden.

^