Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 01 augustus 2005

Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 23 juni 2005, heeft de heer Van Brussel, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 6

bron
rechterlijke macht
numac
2005009604
pub.
01/08/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 23 juni 2005, heeft de heer Van Brussel, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 6 juli 2005.

^