Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 07 april 2001

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten - functie : onderhoudstechnieken, specialiteit sanitair (rang D1) voor het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht(...) Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereist(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2001008141
pub.
07/04/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten - functie : onderhoudstechnieken, specialiteit sanitair (m/v) (rang D1) voor het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn.2. Geen diploma vereist.Wel dienen de kandidaten drie jaar relevante ervaring in de sector aan te tonen.

De houders van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (universitair onderwijs of hoger onderwijs voor 2 cycli - bv. licentiaat) of niveau B (o.a. hoger onderwijs van het korte type - basisopleiding voor 1 cyclus - bv. gegradueerde) kunnen niet deelnemen.

De kandidaten die een diploma bezitten dat toegang geeft tot niveau C (hoger secundair onderwijs), kunnen wel deelnemen.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR. Jaarlijks bruto-beginsalaris : 677 653 BEF, reglementaire toeslagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 21 april 2001.

U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20), fax 02-553 52 00 of brief (SELOR, Dienst Selecties VOI's, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, tel. 02-553 51 45).

U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website http://www.selor.be U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma.

Vergeet niet het refertenummer (ANV01433) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

^