Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 15 maart 2000

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Belgisch Instituut voor Ruimte-****. - Kon Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (wervingen ingevolge de publicatie der va(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021101
pub.
15/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - **** Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Belgisch Instituut voor Ruimte-****. - **** Musea voor Schone Kunsten van België. - Benoemingen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (wervingen ingevolge de publicatie der vacatures in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1999) Bij koninklijk besluit van 21 oktober 1999 wordt Mevr. ****, ****, doctor in de letteren en wijsbegeerte (groep : geschiedenis), houder van het diploma van licentiaat in de geschiedenis, benoemd tot assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën voor een mandaat van twee jaren.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 21 oktober 1999 wordt ****.

****, ****, licentiaat in de geschiedenis, benoemd tot attaché bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën voor een mandaat van twee jaren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 1999 wordt de heer ****, ****, doctor in de letteren en wijsbegeerte, houder van het diploma van licentiaat in de geschiedenis, benoemd tot assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën voor een mandaat van twee jaren.

**** Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (wervingen ingevolge de publicatie der vacatures in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 1999) Bij koninklijk besluit van 19 januari 2000 wordt de heer ****, **** ****.****.****., burgerlijk natuurkundig ingenieur, benoemd tot assistent bij het **** Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor een mandaat van twee jaren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2000 wordt de heer Van **** ****, ****, burgerlijk bouwkundig ingenieur, benoemd tot assistent bij het **** Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor een mandaat van twee jaren.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 19 januari 2000 wordt de heer ****, ****, licentiaat in de biologie, benoemd tot attaché bij het **** Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor een mandaat van twee jaren.

Belgisch Instituut voor Ruimte-**** (werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1999) Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt de heer ****, ****, doctor in de wetenschappen (natuurkunde), houder van het diploma van licentiaat in de wetenschappen (groep natuurkunde), in vast verband benoemd in rang **** van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel in de graad van **** bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-****.

**** Musea voor Schone Kunsten van België (werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1999) Bij koninklijk besluit van 20 september 1999 wordt Mevr. ****, ****, doctor in de ****, houder van het diploma van licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, benoemd tot assistent bij de **** Musea voor Schone Kunsten van België voor een mandaat van twee jaren.

**** beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : **** 33, 1040 ****) te worden toegezonden.

^