Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 april 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

bron
vlaamse overheid
numac
2014203012
pub.
11/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/25/2014203012/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie wordt een paragraaf 1/1 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 1/1. De bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel zijn niet van toepassing op dienstenverdelers die toegang hebben tot elektronische communicatienetwerken als gevolg van maatregelen die de Vlaamse Regulator voor de Media heeft opgelegd met toepassing van artikel 192 van dit decreet. Die dienstenverdelers kunnen hun programma's doorgeven overeenkomstig artikel 187.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN _______ Nota Zitting 2013-2014 Stukken - Voorstel van decreet : 2412 - Nr. 1 - Amendement : 2412 - Nr. 2 - Verslag : 2412 - Nr. 3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2412 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 2 april 2014.

^