Etaamb.openjustice.be
Decreet van 05 juli 2013
gepubliceerd op 30 juli 2013

Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, ondertekend te Brussel op 13 juli 2012

bron
vlaamse overheid
numac
2013035658
pub.
30/07/2013
prom.
05/07/2013
ELI
eli/decreet/2013/07/05/2013035658/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 JULI 2013. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, ondertekend te Brussel op 13 juli 2012 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, ondertekend te Brussel op 13 juli 2012

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.De overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, ondertekend te Brussel op 13 juli 2012, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 juli 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS (1) Zitting 2012-2013 Stukken : Ontwerp van decreet : 2050 - Nr.1 - Verslag : 2050 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2050 - Nr. 3.

Handelingen : Bespreking en aanneming : Vergadering van 26 juni 2013.

^