Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 06 mei 2019

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** De heer ****, **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019055547
pub.
06/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ****, **** 40, bus 1, is overleden te **** op 29 april 2016, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - ****, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de **** rechtbank van eerste aanleg van ****, bij bevelschrift van 28 maart 2019, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

****, 4 april 2019.

De Adviseur-generaal van de ****, **** **** (55547)

^