Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 januari 2022
gepubliceerd op 16 maart 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de overname en de verdere afhandeling door het Vlaams Woningfonds van aanvullende woonleningen die de provincie Oost-Vlaanderen heeft toegekend voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen

bron
vlaamse overheid
numac
2022030714
pub.
16/03/2022
prom.
14/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de overname en de verdere afhandeling door het Vlaams Woningfonds van aanvullende woonleningen die de provincie Oost-Vlaanderen heeft toegekend voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.62, eerste lid, 4°, en tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021043608 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2022 type decreet prom. 23/12/2021 pub. 11/03/2022 numac 2022030475 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking type decreet prom. 23/12/2021 pub. 07/01/2022 numac 2021022887 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie sluiten.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 13 december 2021.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De overname en de verdere afhandeling door het Vlaams Woningfonds van leningen die zijn toegekend door de provincie Oost-Vlaanderen volgens het provinciaal reglement van 11 oktober 1983 voor aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen, het provinciaal reglement van 9 november 2011 met betrekking tot het verlenen van aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen, het provinciaal reglement van 7 oktober 2015 met betrekking tot het verlenen van aanvullende leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen en het provinciaal reglement van 25 april 2018 met betrekking tot het verlenen van een provinciale aanvullende lening op afbetaling voor het verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen, worden goedgekeurd.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 januari 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^